Zpět na úvod

Cloud
Security

Budoucnost kybernetické bezpečnosti je v cloudu.

Žádné odvětví není před kybernetickými útoky v bezpečí a kybernetických útoků rok od roku přibývá. Proto zabezpečení cloudu musí růst a vyvíjet se tak, aby bylo schopno čelit těmto hrozbám a poskytovat obranný val pro zákazníky, kteří využívají efektivitu a výhody cloudových služeb.

Palo Alto Prisma Cloud zabezpečuje prostředí veřejného cloudu, aplikace SaaS, přístup k internetu, mobilní uživatele a vzdálené lokality prostřednictvím architektury poskytované v cloudu. Jedná se o komplexní sadu bezpečnostních služeb, která umožňuje efektivně předvídat, předcházet, odhalovat a automaticky reagovat na bezpečnostní rizika a rizika související s dodržováním předpisů, aniž by způsobovala potíže uživatelům, vývojářům a správcům zabezpečení a sítí. Zabezpečte svou budoucnost.

Veřejný cloud a DevSecOps

Komplexnost

Prisma® Cloud zabezpečuje infrastrukturu, aplikace, data a oprávnění napříč největšími poskytovateli cloudových služeb, a to vše prostřednictvím jednotného uceleného řešení. Díky kombinaci rozhraní API poskytovatelů cloudových služeb a jednotné platformy agenta získávají uživatelé bezkonkurenční přehled a ochranu.

Nejlepší ve své třídě

Prisma Cloud integruje funkce nejinovativnějších světových bezpečnostních startupů a poskytuje je na unifikované platformě, aby poskytoval špičkové funkce napříč všemi našimi jednotlivými moduly. Bezpečnostní týmy mohou využívat nejlepší ochranu ve své třídě – od zabezpečení kontejnerů přes detekci hrozeb až po zabezpečení webových aplikací a API.

Celý životní cyklus

Prisma Cloud se integruje s jakýmkoli workflow kontinuální integrace a kontinuálního nasazování kódu (CI/CD), aby bylo možné zabezpečit cloudovou infrastrukturu a aplikace již v počáteční fázi vývoje. Skenujte infrastructure-as-code (IaC) šablony, obrazy kontejnerů, bezserverové funkce a další a zároveň získejte výkonnou full-stack runtime ochranu. Jedná se o jednotné zabezpečení pro týmy DevOps a kybernetické bezpečnosti.

Ochrana SaaS

Prisma SaaS je řešením pro:

  • Ochranu před úniky dat
  • Zajištění souladu s předpisy
  • Zabezpečení cloudových aplikací proti kybernetickým hrozbám

Používání aplikací typu SaaS (software as a service) přináší nová rizika a mezery ve viditelnosti zabezpečení aplikací. To vytváří prostor pro šíření malwaru, únik dat a nesoulad s předpisy (PCI-DSS, HIPAA, aj.). Prisma SaaS poskytuje ucelený přehled a granulární vynucování pravidel pro všechny aktivity uživatelů, složek a souborů v rámci sankcionovaných aplikací SaaS a poskytuje podrobnou analýzu používání bez nutnosti dalších hardwarových, softwarových nebo síťových změn.

Poptávka
řešení

O jakou ochranu máte zájem

Používáte nebo plánujete používat Palo Alto NGFW?