Zpět na úvod

Data
Retention

Každý poskytovatel internetového připojení pro koncové zákazníky je povinen uchovávat informace o datovém provozu, a to v souladu s § 97 odst. 3 zákona 127/2005 sb.

Zajistíme pro Vás DR projekt od A do Z

Připravíme pro Vás DR projekt na míru

Analyzujeme Vaši stávající síť a navrhneme vhodné řešení pro realizaci či upgrade DR funkcionalit v souladu s požadavky Ministerstva vnitra ČR. Zároveň celý projekt sepíšeme a připravíme žádost o jeho schválení, kterou jen zašlete do správné datové schránky. V případě dodatečných dotazů ze strany MVČR zajistíme i přípravu odpovědí.

Zajistíme pro Vás financování DR řešení

Společně s našimi partnery zajistíme i vhodný model financování celého řešení, který bude tvořit součást rozpočtu propláceného MVČR. V případě, že máte jiného preferovaného dodavatele financování, přizpůsobíme projekt Vašim požadavkům.

Implementujeme schválený projekt

Provedeme kompletní integraci DR řešení do Vaší sítě, a to buď samostatně nebo v kooperaci s Vašimi administrátory, v závislosti na požadavcích dané sítě. Před předáním do ostrého provozu zároveň provedeme kompletní otestování veškeré funkcionality.

Postaráme se o servis a provoz

Součástí dodávky je obvykle i servisní smlouva, která zajišťuje bezproblémový garantovaný provoz. Náklady s ní spojené tvoří nedílnou součást schváleného projektového záměru.

Poptávka
řešení