Zpět na úvod

Zabezpečení
koncových
bodů

K zabezpečení koncových bodů v Netigo využíváme řešení Palo Alto Cortex XDR.

Bezpečnostní týmy čelí velkému množství hrozeb, od ransomware a kybernetických útoků až po bez souborové útoky a často zdrcující úniky dat. 

Největším problémem však není ohromné množství rizik, kterým týmy čelí, ale někdy až frustrující a opakující se úkoly, které musí týmy řešit, aby se probrali nekonečnou řadou nevyřízených upozornění z uzavřených systémů v nehomogenním prostředí.

Řešení Palo Alto Cortex XDR kromě ochrany proti zmíněným hrozbám poskytuje možnost tyto opakující se činnosti zautomatizovat a uvolňuje tak ruce specialistům pro řešení skutečných problémů.

Na jaké
funkce se
můžete těšit?

Automatizace

Cortex XDR umožňuje integrovat data ze síťových zařízení, koncových stanic, cloudu a z dalších zařízení třetích stran. Díky této integraci je možné vytvářet jednotná upozornění na incidenty a zautomatizovat sběr relevantních informací pro vyšetřování incidentů.

Ochrana proti známým i neznámým hrozbám

Cortex XDR chrání proti známým i neznámým hrozbám. Díky tomu dokáže ochránit i před hrozbami nultého dne, jakými jsou například nové zranitelnosti a polymorfní malware.

Kombinace několik metod detekce pro maximální bezpečnost

Cortex XDR používá unikátní kombinaci vrstev ochrany k zajištění maximální bezpečnosti. XDR zahrnuje ochranu proti exploitovacím technikám, ochranu jádra systému, lokální ML antivirus, sandbox, analýzu chování a další.

Anti-Ransomware ochrana

Agent XDR vytváří na disku vlastní soubory, které monitoruje a při detekci šifrování ukončí zdrojový proces. Tímto způsobem zabraňuje zašifrování celého disku a ztrátě dat.

Incident management

Součástí management konzole je také incident management. V rámci vzniklého incidentu systém automaticky sbírá a páruje relevantní informace a vykresluje událost na časové ose incidentu. Toto analytikům šetří čas a umožňuje okamžitou reakci na vzniklé problémy.

Vzdálená konzole

Aby bylo možné v rámci šetření incidentu jednoduše zjistit další informace, případně podniknout kroky k vyřešení incidentu, tak řešení Endpoint XDR poskytuje možnost otevření vzdálené konzole, díky které je možné na vzdáleném systému přistupovat k souborovému systému, spravovat procesy a pomocí skriptů provést téměř jakoukoliv operaci.

Automatická remediace

Protože agent XDR sleduje všechny události, které se na koncové stanici staly, umožňuje také v rámci vyšetřování incidentu vrátit koncové zařízení do stavu před napadením, aniž by bylo nutné celý systém přeinstalovat, případně zdlouhavě obnovovat ze zálohy.

Oceňované řešení

Palo Alto Cortex XDR dosáhlo v testu AV Comparitives nejvyššího hodnocení úspěšnosti záchytu škodlivého kódu a umístilo se mezi Strategic Leaders v segmentu EPR.

Varianty
řešení

V obou variantách nahrazuje XDR tradiční antivirové řešení. Minimální počet koncových bodů je 200. V ceně je retence dat a alertů po dobu 30 dnů.

XDR Prevent

Poskytuje ochranu koncových zařízení proti známým i neznámým hrozbám, navíc obsahuje nástroje pro správu koncového zařízení, jako je řízení USB portů, šifrování disků a firewall. Součástí je i modul pro řízení životního cyklu incidentu, integrované nástroje pro řešení incidentu (izolace stanice, vzdálená konzole) a také možnost napojení na databáze hrozeb třetích stran, jako je například VirusTotal.

XDR Pro Endpoint a Network

Obsahuje vše uvedené jako XDR Prevent. Navíc umožňuje integraci analytického modulu i s daty ze síťového provozu, cloudu a produktů třetích stran. Tento analytický modul si vytváří model toho, jak vypadá běžné chování jednotlivých koncových stanic, nebo sítě jako celku a v případě odchylky od této stanovené linie chování vyhodnotí, jako anomálii a upozorní správce. Dále je možné řešení rozšířit o doplňující funkce pomocí dodatečných licencí, které jsou popsané níže.

Poptávka
řešení

Požadovaná doba retence dat

Požadovaná varianta služby

Požadované dodatečné licence

Máte zájem o integraci logů z dalších zařízení v síti?